Infolinia: +48 58 668 00 27

Kompensacja Mocy Biernej

Wysokie ceny za energię elektryczną oraz dążenie do zapewnienia właściwej rentowności przedsiębiorstwa zmusiły odbiorców energii do ciągłej kontroli poziomu jej zużycia. Racjonalne gospodarowanie energią elektryczną wymaga również kontrolowania poziomu pobieranej mocy biernej. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że pobór mocy biernej można łatwo zoptymalizować i co najważniejsze odbywa się to bez ingerencji w ilość pracujących urządzeń i bez zmniejszania sumarycznego obciążenia przedsiębiorstwa pobieraną mocą czynną. Wykorzystując znane prawa fizyki i fakt, że większość instalowanych urządzeń pobiera moc bierną o charakterze indukcyjnym, można zredukować wartość poboru mocy biernej przez wprowadzenie do układu zasilania, odbiorników o charakterze pojemnościowym. W ten sposób moc pobierana przez urządzenia indukcyjne jest kompensowana przez odbiory pojemnościowe. Ten sposób optymalizacji nazywany jest kompensacją mocy biernej.
Optymalizacja kosztów to nie jedyny powód dla którego należy posiadać sprawny układ kompensacji.

Korzyści płynące ze skutecznej kompensacji:

  → eliminacja opłat za energię bierną oraz zmniejszenie o 2-7% opłat za energię czynną,
  → poprawienie jakości energii elektrycznej,
  → wzrost jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych.

W ramach Kompensacji Mocy Biernej oferujemy:

  → montaż baterii kondensatorów niskich i średnich napięć z automatyczną regulacją współczynnika mocy,
  → montaż baterii kondensatorów z dławikami do kompensacji mocy biernej w sieciach zawierających wyższe harmoniczne,
  → projektowanie i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej w zakładowych sieciach zasilających niskich i średnich napięć,
  → dobór i dostawę baterii kondensatorów z łącznikami tyrystorowymi dla sieci przy szybkozmiennym przebiegu obciążenia biernego (np. przy pracy zgrzewarek, spawarek, itp.),
  → analizę gospodarki mocą i energią bierną,
  → pomiary zawartości wyższych harmonicznych,
  → dobór urządzeń kompensujących w układzie filtrów wyższych harmonicznych,
  → redukcję przekompensowania w rozległych sieciach kablowych,
  → przeglądy techniczne oraz remonty i modernizacje istniejących urządzeń i baterii kondensatorowych.

Co to jest moc bierna i dlaczego należy ją kompensować?

Energia w ogólnym pojęciu jest definiowana jako moc pobierana przez odbiornik w jednostce czasu.
W obwodach prądu trójfazowego występują 3 rodzaje mocy:
Moc czynna - jest to ta część energii elektrycznej, która jest zamieniana na pracę użyteczną
Moc bierna - jest to ta część energii, która pulsuje między Ľródłem energii a odbiornikiem i nie jest zamieniana na pracę.
W zależności od odbiornika wyróżniamy:
→ energię bierną indukcyjną związaną z elementami indukcyjnymi np. silniki, piece indukcyjne,
→ energię bierną pojemnościową związaną z kondensatorami lub długimi odcinkami kabli, będących pod napięciem.
Zarówno moc bierna indukcyjna jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych.
Moc pozorna - geometryczna suma mocy czynnej i biernej.
Miarą wykorzystania energii jest współczynnik mocy cosφ
Odbiorcy energii elektrycznej rozliczają się z zakładem energetycznym z ilości pobranej energii na podstawie wskazań zainstalowanych liczników energii czynnej i biernej. Zakłady energetyczne, dążąc do optymalizacji strat w sieciach, zawierają umowy z odbiorcami energii elektrycznej. W umowie takiej między innymi podawana jest, ustalona indywidualnie dla każdego zakładu, wartość tangensa kąta przesunięcia fazowego - tgφ, która zawiera się najczęściej w przedziale 0,2 - 0,4. Utrzymanie zadanego tgφ pozwala na zmniejszenie opłat za energię elektryczną, natomiast przekroczenie tej wartości pociąga za sobą poniesienie dodatkowych opłat za energię bierną. Wielkość tych opłat jest bardzo zróżnicowana w zależności od posiadanych odbiorników oraz od sprawności układu kompensacji.

Nie zastosowanie systemu kompensacji mocy biernej powoduje gwałtowny wzrost opłat z tytułu nie dotrzymania zada Zakład Energetyczny tgφ. Dlatego też, nakłady poniesione na zakup układu do kompensacji mocy biernej, zwracają się w okresie od 6 do 12 miesięcy, poprzez zmniejszenie opłat za energię elektryczną.

Zacznij oszczędzać
już dziś?


Zmień sposób produkcji energii i
nie płać za prąd!

Huawei
Longi
Sofar
Ja Solar
Leapton
Edge
Gcl
Jinko
Exe
Growatt
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.elektropomiarAB.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.