Infolinia: +48 58 668 00 27

Pomiar jakości energi

Energia elektryczna powinna spełniać odpowiednie wymagania jakościowe. Lista problemów związanych z jakością energii jest zaskakująco długa. Problemy jakości energii są złożone, a ich diagnoza bardzo skomplikowana. Podobne objawy takie jak przegrzewanie się urządzeń, mogą mieć różne przyczyny i podłoże (harmoniczne, asymetria, przeciążenie), z których każda wymaga odmiennego rozwiązania.

Typowe problemy związane z jakością energii to:

  → Fluktuacje napięcia, szczególnie te powodujące migotanie światła
  → Asymetria napięć w układach trójfazowych powodujące uszkodzenia urządzeń, instalacji lub aparatury napędowej (silników)
  → Zapady napięcia i krótkie przerwy powodujące błędy w przetwarzaniu danych w systemach komputerowych
  → Przeciążenie urządzeń do poprawy współczynnika mocy na skutek zbyt dużej zawartości harmonicznych w sieci zasilającej
  → Przegrzewanie przewodów neutralnych
  → Przepięcia, mające charakterystykę wysokiej częstotliwości, powodujące trwałe uszkodzenia aparatury i urządzeń elektrycznych
Terminologię oraz parametry zjawisk związanych z jakością energii elektrycznej określa Polska Norma PN-EN 50160:2002 pod tytułem: "Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych" stanowiąca implementację Normy Europejskiej EN 50160:1994. Norma ta stanowiła podstawę do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz. Ustaw 93. poz 623.

Znaczna część obecnie użytkowanych urządzeń elektrycznych w szczególności elektronicznych i komputerowych, wymaga dotrzymywania standardów wysokiej jakości energii elektrycznej. Jednocześnie - paradoksalnie, te same urządzenia są często główną przyczyną generowania do sieci energetycznej zaburzeń w postaci zniekształceń podstawowych parametrów napięcia zasilającego (częstotliwości, wartości, kształtu przebiegu i symetrii napięć trójfazowych). Odkształcone prądy odbiorników nieliniowych powodują odkształcone spadki napięcia na elementach sieci, a w efekcie wywołują odkształcenie napięć zasilających.


Do najważniejszych problemów jakości zasilania należą:

  Zaburzenia harmoniczne, które spowodowane są nieliniowymi obciążeniami w systemie zasilania i prowadzą do powstania prądów o wyższej wartości niż spodziewana. Dodatkowo składowe harmoniczne powodują zwiększone straty w transformatorach. Z ekonomicznego punktu widzenia harmoniczne prowadzą do skrócenia czasu eksploatacji urządzeń, zmniejszonej sprawności energetycznej oraz podatności na niepożądane zadziałanie wyłączników. Koszty związane z działaniami zapobiegawczymi są stosunkowo niewielkie i obejmują prawidłowo zaprojektowaną instalację i odpowiedni wybór urządzeń do poprawy jakości energii.
  Zapady napięcia, czyli krótkie spadki średniej wartości skutecznej. Trwają one od ułamka sekundy do kilku sekund. Wiele zapadów napięcia jest wywołanych zwarciami w sieci zasilającej a ich wielkość zależy od usytuowania generatora i miejsca awarii. Takie zaburzenie jest bardzo niekorzystne dla zakładów wytwarzających towary o wysokiej jakości i oraz dla zakładów z wieloetapowym procesem produkcyjnym. Jednym ze sposobów zapobiegania są układy zasilania bezprzerwowego.
  Zjawiska przejściowe i przepięcia to bardzo krótkie zaburzenia napięcia, ale o wysokiej amplitudzie i bardzo krótkim czasie narastania.
Wniosek jest taki, że straty wywołane problemami jakości zasilania są bardzo poważne natomiast zapobieganie powstawaniu takich problemów jest stosunkowo tanie.


W ramach Pomiarów Jakości Energii oferujemy:

Pomiary w zakładach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, banki, obiekty handlowe i usługowe, firmy telekomunikacyjne, firmy transportu i komunikacji miejskiej (PKP, ZKM, itp.) oraz innych, gdzie przyczyny awarii sieci i urządzeń nie są dokładnie zdiagnozowane. Poprzez analizę zakłóceń, sporządzenie raportów, ekspertyzy, realnym staje się ocena przyczyn awarii w tym również ocena zużycia energii i możliwych do przewidzenia oszczędności

Dysponujemy najnowszymi urządzeniami do pomiaru jakości energii m.in. trójfazowymi rejestratorami jakości energii Fluke 435

Fluke 435

Szczegółowa analiza zakłóceń - dokonuje szybkiej analizy stanów nieustalonych i odkrywa rzeczywistą przyczynę wadliwego działania urządzeń w celu zmniejszenia późniejszych strat i prewencyjnego serwisowania. Opcja szybkich stanów nieustalonych dzięki zakresowi pomiaru 6000 V pozwala na wychwycenie bardzo krótkich impulsów, takich jak uderzenia pioruna.

Zgodność z normami jakościowymi energii klasy A - testowanie jakości pobieranej energii na wejściu Dzięki zgodności z klasą A Fluke 435 pozwala na dokonywanie niepodważalnych weryfikacji.

Korelacja zdarzeń z wielu lokalizacji - korzystając z synchronizacji czasu GPS, użytkownicy mogą szybko wykryć, gdzie najpierw pojawiła się usterka, czy było to w zakładzie czy poza nim.

Separacja galwaniczna i połączenie prądu stałego - pozwala na dokonywanie kompletnych pomiarów w różnych układach energii. Na przykład pozwala na rozwiązywanie problemów w układach UPS dzięki jednoczesnemu rejestrowaniu napięcia akumulatora i mocy na wyjściu.

Badania jakości energii i obciążeń siłowych - ocena podstawowej jakości energii mająca na celu sprawdzenie zgodności z kluczowymi układami przed montażem i weryfikację przepustowości układu elektrycznego przed zwiększeniem poboru.

Przedmiotem oferty jest:

Wykonanie rejestracji i analizy wszystkich najważniejszych parametrów sieci energetycznej oraz jakości energii na przyłączach wskazanych przez odbiorcę energii elektrycznej. Pomiary przeprowadzone zostaną pod kątem zgodności z normą EN-50160 oraz PN-EN 61000-4-30 w zakresie obowiązującym dla klasy A przyrządów pomiarowych.

Oferta obejmuje:

Zakres badań obejmuje wszystkie wielkości charakteryzujące parametry zasilania oraz jakości energii, zgodnie z aktualnymi przepisami, takie jak:

  → poziom, częstotliwość i zmiany wartości skutecznej napięcia zasilającego,
  → zawartość wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie (z wyznaczeniem współczynników odkształcenia napięcia i prądu),
  → asymetria napięć (w sieciach trójfazowych),
  → przerwy i chwilowe zaniki w dostawie energii,
  → szybkozmienne zmiany (zapady i podskoki) napięcia zasilającego,
  → uciążliwość migotania światła (związana z wahaniami napięcia, tzw. efekt "flickera"), czyli subiektywne wrażenie zmiany natężenia oświetlenia.

Oferujemy ponadto:

  → kontrolę poboru mocy czynnej i biernej oraz przepływu energii elektrycznej w dowolnych przedziałach czasowych,
  → dobór i pomiary kontrolne urządzeń do kompensacji mocy biernej,
  → dobór i pomiary kontrolne urządzeń zapewniających poprawną pracę odbiorników energii elektrycznej.
Pomiary, które są podstawą do analizy jakości energii, wykonujemy za pomocą wysokiej klasy aparatury rejestrującej firmy FLUKE, posiadającej aktualne świadectwa sprawdzenia, oraz wymagania dla przyrządów klasy "A" tj. wykonujących pomiary z dokładnością do 0,1%. Wyniki naszych prac mogą być wiarygodnym dowodem w sprawach spornych na linii dostawca - odbiorca energii elektrycznej.
Wykonujemy badania na zgodność z wymaganiami norm oraz według procedur znormalizowanych lub zalecanych przez normy: PN-EN 50160 oraz PN-EN 61000-4-30 klasa A.

Zacznij oszczędzać
już dziś?


Zmień sposób produkcji energii i
nie płać za prąd!

Huawei
Longi
Sofar
Ja Solar
Leapton
Edge
Gcl
Jinko
Exe
Growatt
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.elektropomiarAB.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.